Montáž

Montáž regálov


K dodávke regálov ponúkame aj profesionálnu montáž, ktorá rozhodne ovplyvňuje bezpečnosť a životnosť regálov

Kotvenie regálov - ak konštrukcia vyžaduje kotvenie vykonáme ju za použitia najmodernejších kotviacich systémov a ohľaduplne k objektu

Svojpomocná montáž zložitejších regálov - zabezpečíme odborne vedenie a dohľad, tak aby ste využili vlastné kapacity a neutrpela kvalita montáže

Montujeme v pracovnom , mimopracovnom čase alebo ak je potreba aj v nočných hodinách

Cenu montáže stanovujeme po dohode z prihliadnutím na miestne špecifika a pohybuje sa okolo 8% z ceny dodaných dielov

Pri montáži používame značkové náradie, ktoré zabezpečí správne uťahovacie momenty spojov a rýchlu montáž